Nyhetsmorgon

På måndag börjar jag jobba för Nyhetsmorgon och det är nu tredje sommaren som jag går in och hjälper till som inslagsfotograf och redigerare. Jag kommer att stanna där fram till 5/8.  

K o m m e n t a r e r

N y h e t s a r k i v

S e n a s t e N y h e t e r n a