Kalla Fakta om datorspelsdebatten

Det pågår en debatt om de våldsamma datorspelens inverkan på ungas beteende. Kalla fakta granskar Statens medieråd, som fått mycket kritik för sina slutsatser i frågan.

 

Statens medieråd slår fast att våldsamma datorspel är ofarliga, men kritiken från forskare är stenhård.

Och varför har medierådet ingått ett samarbete med Datorspelsbranschen för att informera om just våldsamma datorspel?

I säsongens fjärde program granskar Kalla fakta en myndighet som hamnat i samma säng som den bransch som den ska bevaka.

 

11 april  21.30  TV4

K o m m e n t a r e r

N y h e t s a r k i v

S e n a s t e N y h e t e r n a