Desmond Tutu

Exklusiv intervju med ärkebiskopen Desmond Tutu för TV4 Nyhetsmorgon Lördag. 

Exklusiv%20intervju%20med%20%C3%A4rkebiskopen%20Desmond%20Tutu

Reporter: Jesper Börjesson

K o m m e n t a r e r

N y h e t s a r k i v

S e n a s t e N y h e t e r n a