företag/Organisation

Operation Smile

foto: 2015 Markus Junghard, 2014 Sven Lindahl
redigering: Markus Junghard
producent: Susanne Edmark

Operation Smile är en politisk och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation.
Var tredje minut föds ett barn med läpp-käk-gomspalt någonstans i världen. I många länder tvingas dessa barn leva ett mycket hårt liv. Många av barnen har svårt att äta och tala så att andra förstår. De riskerar att bli mobbade och utsatta för fördomar och trakasserier som tvingar in dem i isolering och ensamhet. Många av dem går aldrig i skolan. 

civil rights defenders

foto & reigering: Markus Junghard
producent: Stefan Nieminen
Civil Rights Defenders är en oberoende expertorganisation som försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare.
De verkar i Sverige, Centralasien, Sydostasien, västra Balkan och Östeuropa och håller på att etablera sig i Östafrika inklusive Afrikas horn. Målet med verksamheten är att förbättra människors tillgång till frihet och rättvisa genom att stärka respekten för deras medborgerliga och politiska rättigheter.

Uppsalahem

foto & redigering: Markus Junghard
Intern film åt Uppsalahem inför en omorganisation. Vi ville få fram glädjen och vikten med att jobba för Uppsalas största bostadsbolag. Filmen visades på en stor gala för alla anställda.